CZ EN

Portál pro řízení vzdělávání a přístupu k dokumentaci

Dodávka portálu založeného na aplikaci Moodle, jehož cílem je vytvořit jedno místo, kde budou mít uživatelé přístup nejen ke všem školicím materiálům a dokumentaci, ale bude sloužit i pro řízení a organizaci školicích aktivit a v neposlední řadě může být portál i efektivním nástrojem pro testování znalostí uživatelů. Portál je dále možné rozšířit o přístup k helpdesku a nástroje pro komunikaci a spolupráci.

K funkčnostem portálu patří: