CZ EN

Řízení procesů a rizik

Kompletní analýza existujících procesů (stav as-is) a vypracování návrhu úpravy procesů (stav to-be) dle zadaných podmínek jako jsou zrychlení procesu, zlevnění procesu, zvýšení kvality a podobně. Veškeré dokumenty jsou dodávány v unifikovaném formátu s možností pružné reakce na změny prostředí, produktu či požadavků vedení na klíčový faktor výstupu. Samozřejmostí je nastavení jednoznačné odpovědnosti za každý jednotlivý procesní krok, nastavení práv a povinností jednotlivých aktérů v procesu, nastavení měřitelných parametrů pro jeho sledování, vyhodnocování a případnou rychlou korekci. V KS&T přitom klademe důraz i na řízení znalostí, tj. dopad procesů na vytváření, sdílení a dokumentaci znalostí.

Kompletní analýza procesních rizik, a to jak stavu as-is, tak i případných navrhovaných variant to-be a to včetně kvantifikace rizik, odhadovaných nákladů na jejich odstranění či naopak, kolik by stálo, s určitou pravděpodobností, ponechání identifikovaného rizika či jeho částí. Klient tak může kvalifikovaně rozhodnout o řešení. KS&T přitom klade důraz i na rizika spojená se ztrátou, únikem nebo nedostatkem znalostí a tato rizika jsou tedy součástí jak analýz, tak i navrhovaných variant. Samozřejmou součástí jsou i povinná či potřebná školení a certifikace.

Takto upravené a zdokumentované procesy jsou zároveň základním podkladem pro získání certifikací typu ISO nebo Six Sigma.