CZ EN

V KS&T vycházíme z toho, že veškeré znalosti a zkušenosti firmy jsou jejím nehmotným majetkem, zdrojem a kapitálem a jako k takovému se k nim musí přistupovat a řídit je.

V KS&T věříme, že stejně jako třeba ekonomika nebo finance, je i knowledge management jen dalším pohledem na jednu a tutéž realitu resp. jeden a tentýž byznys. Proto v naší nabídce najdete zcela standardní názvy, jako jsou analytická příprava projektů a změn, řízení procesů a rizik, sběr a vyhodnocování dat či správa dokumentace.

V čem jsme specifičtí, je skutečné zaměření na oblast znalostí. To znamená, že nejen řešíme klasické procesní a technologické poradenství, ale navíc se specializujeme na to, do jaké míry podporují procesy tvorbu znalostí, jejich dokumentování, sdílení a další rozvoj. Analyzujeme nebezpečí vzniku nezastupitelnosti zaměstnanců z pohledu jejich znalosti, analyzujeme nedostatek nebo naopak nadbytek znalostí a jeho důsledky, jejich duplicity a obsazení jednotlivých znalostních rolí v organizaci.

Stejně tak i v koncepci vzdělávání se nezabýváme jen tím, jaké kurzy a za jakou cenu je třeba zajistit, ale řešíme i různé alternativy získávání znalosti, pravděpodobnost její potřeby a tedy zda je lépe ji zajistit předem například formou školení nebo jen zajistit kanál, který zaměstnanec použije až „když problém přijde“.

A i když knowledge management je především o lidech, tak i nástroje jsou důležité a proto v naší nabídce najdete i vzdělávací portál nebo úložiště dat.

V každém případě víme, že každý byznys i každá společnost jsou odlišné, a proto i nabídka bude samozřejmě pro každého připravena na míru.