CZ EN

Vyhodnocování dat

Analýza dat a informací, které jsou v danou chvíli pro klienta dostupné a jaké znalosti a výstupy by z nich bylo možno vytěžit, protože informace, které nejsou vyhodnoceny a zařazeny, jsou pouhými daty bez možnosti jejich zhodnocení. Daty se přitom rozumí jednak data interní, jednak externí i data získávaná od klientů, dodavatelů a podobně.

Nejedná se o dodávku vlastního vyhodnocování, ale o návrh co, jak, kdy a proč vyhodnocovat. Případnou realizaci pravidelného dataminingu je možno dohodnout individuálně podle rozsahu a stávajících SW řešení u daného klienta.