CZ EN

Integrace dokumentace

Integrace dokumentace dle typu znalosti a potřeby je nezbytným předpokladem pro úspěšné a efektivní sdílení znalostí a vědomostí. Nejedná se o pouhé sesbírání dokumentů a uložení na jedno místo, ale o komplex procesů a pravidel pro nakládání s dokumenty, jejich tvorbu, ukládání, přístupy k nim, aktualizaci a ve finále jejich skartaci či vymazání. A to vše samozřejmě nejen dle potřeb společnosti, ale zároveň v souladu s archivačním zákonem č.499/2004 sb., zákonem č.101/2000 sb. a dalšími normami.

Dodávka sestává obvykle z těchto komponent: