CZ EN

Koncepce vzdělávání

Koncepce vzdělávání zaměstnanců vychází z porovnání analýzy aktuálního stavu znalostí zaměstnanců (as-is) a požadavků jak na cílový stav jejich znalostí (to-be), tak i zohlednění dalších požadavků jako je certifikace nebo odměňování zaměstnanců formou školení. Klíčovým prvkem koncepce je zmapování různých alternativ získání znalostí. Mezi tyto alternativy patří kromě prezenčního školení a e-learningu i samostatné prostudování dokumentace, dotaz nebo konzultace u kolegy nebo na help-desku nebo i oblíbená metoda pokus-omyl. Dalším klíčovým prvkem je navržení systému testování, ověřování znalostí i efektivity jejich získávání.

Součástí dodávky je i optimalizace s ohledem na kritéria jako: