CZ EN

Podpora změn

Podpora změn je nejkomplexnějším produktem a jedná se o kompletní dodávku podpory klienta v případě změny software, produktu, technologií, většího počtu zaměstnanců, distribuce, firemní kultury nebo generační obměny či předání společnosti jinému subjektu. KS&T se přitom nesoustředí jen na vlastní proces změny, ale i na zachování a rozvoj klíčových znalostí a dovedností firmy, jejich zaměstnanců a schopnosti tyto znalosti uchovat a nadále rozvíjet.

Dodávka sestává buď ze všech či jen vybraných komponent: