CZ EN

Zakladatelé KS&T s.r.o.

Oba zakladatelé prošli rozdílnou životní cestou, získali odlišné pracovní zkušenosti a na mnoho věcí tak mají odlišný úhel pohledu. I přesto dospěli ke stejnému poznání, jak v oblasti knowledge managementu, tak i v mnoha dalších věcech. Právě společné poznání podložené různými zkušenosti a vzájemný respekt dává dobrou záruku, že kromě schopnosti hledat nová a netradiční řešení, bude na jedné straně vždy existovat dostatečné otestování a případně korekce takových nových řešení, a na druhé straně dává záruku, že oba zakladatelé potáhnou společnost stejným směrem.

Oba poznali prostředí, kde lidé chtěli sdílet a komunikovat, ale chyběly nástroje, stejně tak, jako prostředí, kde sdílení a spolupráce mohlo být sebevraždou. Zažili ochotu sdílet i úmyslné poskytování nepravdivých informací tak, aby poškodili kolegy jakožto konkurenci v postupu. Oba řešili různá etická dilemata. A oba byli fascinováni nepoměrem mezi významem znalostí, a to významem jak ve vztahu k hodnotě firmy, tak i významem ve vztahu ke schopnosti firmu kvalitně řídit na jedné straně a podceňováním i přeceňováním znalostí zároveň, plýtváním zdroji a obecně neschopností s nimi adekvátně zacházet na straně druhé.